واحد پرس اکستروژن سرد


این نوع پرس جهت تولید لوله به صورت مداوم و سرد است که در این روش لوله بدون هیچگونه پیوستگی و منفذی تولید می‌شود، این روش تولید لوله یکی از مدرنترین روشها در زمینه تولید لوله آلومینیوم می‌باشد که اکثراً این لوله‌ها در صنایع کندانسورسازی و اجاق‌گاز استفاده می‌شود.