واحد بسته‌بندی


در واحد بسته‌بندی پروفیل‌های آلومینیومی تولید شده پس از مرحله ایجینگ برای محافظت از وارد شدن صدمات ناشی از جابجایی بوسیله نوارهای پلاستیکی به طور اتوماتیک بسته‌بندی و آماده انتقال به انبار یا بارگیری و حمل می‌شوند.